Priprema vode za autoperionice: benefiti i rešenja

BLOG / Danas su samouslužne autoperionice idealno rešenje za brzo i efikasno pranje naših automobila. Važan faktor bez kog nije moguće neometano funkcionisanje autoperionica jeste kvalitet ulazne vode. Kompanija Zitros je u velikom broju slučajeva učestovala u pripremi i implementiranju filtera za vodu u delatnosti autoperionica.  U nastavku teksa saznajte na koje načine je moguće […]

Prečišćena voda u kozmetičkoj industriji

BLOG / U kozmetičkoj industriji, prečišćena voda predstavlja temelj za obezbeđivanje visokog kvaliteta proizvoda. U okviru ovog teksta ćemo istražiti više o tome zbog čega je kvalitetna voda glavni sastojak za dobijanje kvalitetnog proizvoda. Takođe ćemo razmotriti na koji način je moguće poboljšati karakteristike sirove vode. Voda kao važan sastojak u kozmetičkim proizvodima-za šta se […]

Mikropolutanti u vodi-prisustvo, ponašanje i prečišćavanje vode

BLOG / Kvalitet voda je ugrožen nizom zagađujućih materija. Poslednjih nekoliko decenija, većina naučnih istraživanja je bila usmerena na konvencionalne polutante-zagađujuće materije, posebno one sa akutnim toksičnim efektima (1). Međutim, pored navedenih jedinjenja, postoji grupa mikropolutanata, o kojima se znanja tek stiču. Šta su mikropolutanti? Na koji način se mogu naći u našoj vodi? Kakav […]

Prečišćavanje vode za zalivanje bobičastog voća: prednosti i saveti

BLOG / Da li ste znali da voda koja se koristi za zalivanje bobičastog voća može imati veliki uticaj na rast biljaka i kvalitet plodova? Kako biste postigli najbolje rezultate u gajenju ovog voća, važno je obratiti pažnju na kvalitet vode koju koristite za njegovo zalivanje. U ovom blogu, istražićemo kako filteri za prečišćavanje vode […]

Prečišćena voda za bolje prinose: filteri za prečišćavanje vode za zalivanje

BLOG / Važnost upotrebe prečišćene vode u poljoprivredi​ Poljoprivreda je od suštinske važnosti za naše živote, a voda neizostavlni element u funkcionisanju svih grana poljoprivrede. S obzirom da se danas suočavamo sa sve većim izazovima kao što su klimatske promene, ograničeni resursi i sve veća zagađenja voda, postavlja se pitanje: kako na efikasan način obezbediti […]