Javne eko česme

Šta su

javne eko česme?

Javne eko česme su veoma pouzdano i kvalitetno rešenje za snadbevanje čistom pijaćom vodom jednog naseljenog mesta.

Tehnologija prečišćavanja se određuje na osnovu analize vode i željene količine prečišćene vode. U najvećem broju slučajeva, za dostizanje kvaliteta vode za piće, čiji hemijski i mikrobiološki parametri ne prelaze zakonom propisane granične vrednosti,  koriste se membranski filteri. Pomenuti filteri rade na principu reverzne osmoze uz predtretman sirove vode. Za dezinfekciju prethodno prečišćene-filtrirane vode se koristi UV sterilizacija ili permanentno doziranje rezidualnog hlora. 

Za potrebe određenog naseljenog mesta, postoji mogućnost  izrade javne eko česme po principu „ključ u ruke“, počevši od projektne dokumentacije, izgradnje objekta, ugradnje filtera za prečišćavanje vode i samog puštanja sistema u rad.

Obrada vode za Javne eko cesme - Zitros filteri za vodu
Zitros Zrenjanin servisna služba
Obrada vode za Javne eko cesme - Zitros filteri za vodu
Obrada vode za Javne eko cesme - Zitros filteri za vodu

Primer sistema

javne eko česme

Sistemi su potpuno automatizovani i tokom funkcionisanja ne zahtevaju dodatno delovanje ljudskog faktora.

Održavanje sistema radi naša servisna služba. Sve rezervne delove za održavanje sistema uvek imamo na lageru kako bi stanovnici određenog naseljenog mesta imali konstantan nivo čiste pijaće vode.

Prosečan kapacitet postrojenja je od 10 do 15 m3 na dan. Slavine za istakanje vode mogu biti senzorske-na dodir ili mehaničke- na potisak.