Javne eko česme

Javne eko česme su veoma pouzdano i kvalitetno rešenje za snadbevanje čistom pijaćom vodom jednog naseljenog mesta. Tehnologija prečišćavanja se odredjuje na osnovu analize vode i zeljene količine čiste vode. U najvećem broju slučajeva koristi se princip reversne osmoze sa predtretmanom a za dezinfekciju čiste vode se koristi UV sterilizacija ili permanentno doziranje rezidualnog hlora. Prosecan kapacitet je od 10 do 15 m3 na dan. Slavine za istakanje mogu biti senzorske-na dodir ili mehaničke- na potisak. Sistemi su potpuno automatizovani i ne zahtevaju nikakavo delovanje ljudskog faktora. Održavanje sistema radi naša servisna služba. Sve rezervne delova za održavanje sistema uvek imamo na lageru. Za sva vaša pitanja stojima Vam na raspolaganji.

Izgled unutrašnjosti sistema za javnu eko česmu