Proizvodi - Elektronski uredjaj za preciscavanje vode

Kućni stoni sistemi

Coway Spring Touch

Coway Spring Touch radi po principu reversne osmoze. Napojna voda prolazi kroz propilensko-ugljeni predfilter (ino-sense)zatim kroz reversno osmonsku membranu i post filter-mineralizator (neo-sense), nako čega se voda čuva u rezervoaru u kome se nalazi i keramički post filter.Reversna osmoza razdvaja napojnu vodu na permat (vodu oslobodjenu soli) i koncentrat (vodu zasićenu solima koja se baca u kanalizaciju.Uredjaj poseduje osmonsku membranu novije generacije I ne trena mu buster pumpa jer je dovoljan pritisak vode od 1,5 bara da bi radio neometano.

Uredjaj greje vodu do 96 c i hladi (kompresorski) na 4 c, takodje ima opciju korišćenaj sobne temperature vode.
Za instalaciju uredjaja potreban je pruključak napojne vode, kanalizacioni i elktrični priključak.

Proizvodi - Elektronski uredjaj za preciscavanje vode
Proizvodi – Elektronski uredjaj za preciscavanje vode

Tehnički podaci Spring Touch

Električno napajanje 220V/50 HZ
Hladjenje 110 W
Pred-filter inosense 2,5”x8
Post-filter neosense 2,5”x8
RO membrana 2,5×11
Keramički filter 25gr
Zapremina rezervoara 9L
Rezervoar hladne vode
Rezervoar tople vode
Kapacitet uredjaja 10 l/h
Temperatura hladne vode 4C
Temperature tople vode 96C
Težina 18 kg

Proizvodi - elektronski uredjaj za preciscavanje vode
Proizvodi – elektronski uredjaj za preciscavanje vode

Uredjaj Spring Touch je izradjen od visoko kvalitetve plastike kompaktnog i elegantnog dizajna tako da se lako uklapa u ambijent svake kuhinje. Na displeju se nalazi pokazivač sa količinom i temperaturom prečišćene vode. Rezervoar je hermetički zatvoren čime je znatno povećana mikro biološka bezbednost.

Na uredjaju se sve operacije rade pomoću tach tastera koji su ispraćeni zvučnim i svetlosnim efektima, što u mnogome olakšava korišćenje a i izgleda potpuno inovativno.