BLOG /

Kvalitet vode koju pijemo

Šta se zaista dogodilo sa vodom za piće i podzemnim vodama?

Čista voda je jedna od najvažnijih potreba našeg tela. Tužna činjenica je da voda suštinskog značaja za naš život, ne može više biti bezbedna za upotrebu. Neodgovarajuć kvalitet vode nije problem samo trećeg sveta. Kvalitetnu vodu za piće je još teže naći u industrijski razvijenim zemljama, kao što su SAD i zemlje EU. Prema mnogobrojnim istraživanjima, većina voda iz vodovodnih sistema u SAD danas nisu bezbedne za piće zbog teških industrijskih zagađenja.

Došli smo do kritične tačke da svi izvori naše vode za piće, uključujući opštinske vodovode, bunare, jezera, reke, pa čak i glečere, sadrže određeni nivo zagađenja. Zagađujuće materije su prisutne u širokom rasponu od prirodnih minerala do veštačkih hemikalija i nusproizvoda.

 Mnoge zagađujuće materije se nalaze na nivou koji nije dovoljan da prouzrokuje tegobe ili bolesti odmah. Međutim, dokazano je da čak i nizak nivo izloženosti mnogim uobičajenim kontaminantima, tokom vremena izaziva ozbiljne bolesti. Posledice izloženosti niskim koncentracijama u vodi za piće mogu uključiti oštećenje jetre, razne vrste kancera i druge ozbiljne bolesti. Čak i za hemikalije koje se najčešće koriste za poboljšanje vode u opštinskim vodovodima, kao što je hlor, poznato je da imaju značajne negativne efekte na zdravlje.

Da li je zagađenost vode zaista veliki problem?

Zagađena voda je vodeći svetski uzročnik smrti i bolesti i negativno utiče na više od 1 milijarde ljudi svakog dana u zemljama u razvoju. Čak i u SAD i zemljama EU se konstantno bore sa zagađenom vodom kao posledicom prirodnih katastrofa i ljudskih aktivnosti. Nedavni Nacionalni izveštaj u SAD o kvalitetu vode pokazao je da 45% od procenjenih vodenih tokova i 47% od procenjenih količina voda jezera upravo predstavlja zagađenu vodu.

Zagađena voda je veliki problem i za životinje i biljke koje žive u kontaminiranim ekosistemima, ali istina je da posledično negativno utiče i na ljude. Zađanjeni vodeni ekosistemi su takođe stanište morskih plodova koje konzumiramo, mesta gde plivamo i rekreiramo se.

 

Kvalitet vode od izvorišta do česme

Mnogobrojna izvorišta vode za vodosnabdevanje su zagađena. Prva barijera u obezbeđivanju  kvalitetne vode za piće jeste odgovarajući kvalitet sirove vode u izvorištu. Neophodno je sprovođenje zaštite izvorišta – površinske i/ili podzemne vode.

Dok se voda sa česme temeljno tretira da se smanji njeno zagađenje, neke zagađujuće materije mogu ostati i dalje prisutne, uključujući lekove, teške metale i druge hemikalije. Svako ko koristi vodu iz slavine, izložen je nekom nivou zagađenja.

Filteri za prečišćavanje vode  mogu poslužiti kao finalna barijera u obezbeđivanju čiste i higijenski ispravne vode za piće.

Kategorije

Najnoviji članci