Proizvodi - profesionalni sistemi za preciscavanje vode

Laboratorijski sistemi za prečišćavanje vode

Laboratorijski sistemi proizvode demineralizovanu vrhunskog kvaliteta veoma niske provodljivosti. Sastoji se od pripreme vode, dva polipropilenska filtera od 20 i od 5 mikrona propustljivosti i filtera sa aktivnim ugljem. Nakon pripreme voda ide na reversne osmoze pod pritiskom koji obezbeđuju pumpe. Kao opciju uređaj moze posedovati automatsko ispiranje reversnih osmoza, što  produžava njihov vek trajanja.

 

U slučajevima gde je ulazna voda tvrda,uz uredjaj mora ići omekšivač vode. Posle urđaja se montira kolona za poliranje vode sa mix-bed jonskom masom koja provodljivost dodatno spušta na 0 mikrosimensa. Uz sistem takođe ide konduktometar, uređaj za permanentno očitavanje provodljivosti demineralizovane vode.

 

Postoje vatijante ovog uređaja sa različitim brojem membrane i pumpi, tako da se njihovi kapaciteti kreću od 20l/h do 150 l/h

Ovakvi sistemi se u laboratorijama koriste za vise namena a načeće za napajanje bio-hemijskih analizatora.

profesionalni-sistemi-za-preciscavanje-vode-zitros

Tehnički podaci

 • - Sedimentni slim filter 20 mic
 • - Slim granulirani aktivni ugalj
 • - Sedimentni slim filter 5 mic
 • - Reversna osmoza 50 GPD, 5 kom
 • - Buster pumpe 36 V
 • - Programator (softver)
 • - Ispiranje osmoza pri svakom pokretanju
 • - Elektro-magnetni ventili, 24V, 2 kom
 • - Ram - metalni farban
 • - EC metar sa Lcd displejem
 • - Omekšivač sa automatskom kontrolnom glavo
 • - Solanka zapremine 60 l