Omekšavanje vode

Sistemi za omekšavanje vode - jonoizmenjivači

Za omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri za vodu (jonoizmenjivači, omekšivači). Uređaji se sastoje od kolone punjene katjonskom smolom, kontrolnog ventila (glave) i rezervoara za so. 

Jonoizmenjivačka smola vrši razmenu jona natrijuma sadržanih na aktivnim mestima, za jone kalcijuma i magnezijuma, pri čemu dolazi do procesa omekšavanja vode.

Kada se masa zasiti, sistem je programiran da vrši “regeneraciju” mase. Proces regeneracije vrši upravljačka glava, za šta je neophodan rastvor soli.

Sistemi se izrađuju u odnosu na potrebe klijenata, za šta je naravno potrebna analiza vode kao i traženi kapacitet omekšane vode.

Jonoizmenjivački filter za prečišćavanje vode

Primeri sistema za omekšavanje vode

Kućni sistem za omekšavanje vode - Zitros filteri za vodu

Kućni sistem

Profesionalno omekšavanje vode

Omekšavanje vode za kotao 

Profesionalni sistem za tretman vode - Zitros filteri za vodu

Industrijsko postrojenje

ČESTA PRIMENA OMEKŠIVAČA VODE

Termoenergetska postojenja

Jedan od najvažnijih nedostataka „tvrde“ vode u odnosu na „meku“ je nastajanje kamenca u cevovodima sa vrućom vodom, kotlovima i bojlerima. Karbonatna tvrdoća izaziva taloženje kamenca na zidovima rezervoara, cevovoda i kotlova, što stvara velike probleme u radu termoenergetskih sistema.

Omekšivači imaju široku primenu u termoenergetskim sistemima. Koriste se za pripremu vode za kotlove niskih pritisaka, kao i različitih grejnih i rashladnih sistema.

Perionice

Široka primena omekšivača je kod raznih postupaka pranja ambalaže, u bolnicama, hotelima i različitim perionicama, uključujući  autoperionice.

„Tvrda“ voda čini sapune slabo rastvorljivim usled čega se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata. 

Stambene jedinice

Omekšavanje vodovodske vode se retko primenjuje, jer cena vodovodske vode u pravilu teško podnosi troškove omekšavanja. Visoka tvrdoća vodovodske vode može da predstavlja problem i u stambenim jedinicama. 

Primena filtera za omekšavanje vode može da produži vek svih uređaja za domaćinstvo koji koriste vodu, kao i da olakša čišćenje i održavanje sanitarija.

Proizvodnja hrane i alkoholnih pića

Kod proizvodnje žestokih alkoholnih pića sa tvrdom vodom dolazi do pojave zamućenja i stvaranja taloga, pošto se soli koje čine tvrdoću vode ne rastvaraju u alkoholu. 

Sve materije koje se nalaze u vodi a štetne su za ljutsku upotrebu naći će se i u hrani ako se voda ne tretira pre dodavanja u hranu ili pranja odredjenih namernica.