Prečišćavanje vode na osnovu analize

Prečišćavanje vode u skladu sa biohemijskom laboratorijskom analizom

Sistemi za prečišćavanje vode uklanjanje ozbiljnijih zagađenja kao šro je Amonijak, Gvožđe, Nitrati i Nitriti, Organske materije u vodi ili Mangan, kao i demineralizacija odnosno omekšavanje vode i uklanjanje kamenca - tvrdoće vode zahtevaju određeni stepen stručnog poznavanja materije. Hemijska priprema vode zahteva adekvatnu analizu stanja i pažljivo optimizovanje opreme za tretman vode. U slučaju nestručnog projekta oprema za pripremu vode mogže biti jako skupa u eksloataciji ili kratkog veka.prečišćavanje vode na osnovu analize

Osnovno što treba da znamo da bi mogolo ozbiljno da se pristupi prečišćavanju vode je kojeg je porekla voda - gradska ili bunarska. Druga neophodna informacija je namena vode - priprema vode za piće ili tehnička voda. Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode. U preko 95% slučajeva zagađenja su kompleksna, sa nekoliko uzročno-posledičnih indikacija. Za bilo kakav ozbiljan pristup filtraciji ovakve vode neophodno je uraditi kvalitetnu HEMIJSKU i MIKROBIOLOŠKU analizu uzorka. Za ovakve potrebe Zitros preporučuje odlazak u specijalizovanu laboratoriju, npr. Gradski Zavod za javno zdravlje.

Ukoliko vas interesuje kupovina kućnog sistema za prečišćavanje vode ili montiranje nekog od profesionalnih sistema ili velikih postrojenja za tretman vode, kliknite ovde