Cintropur – filter za prečišćavanje vode velikog kapaciteta

Opis

Cintropur – koristi se za uklanjanje krupnijih mehaničkih nečistoća, različita gustina sita od 10 do 100 mikrona, ispira se vodom pod pritiskom, dugotrajan, protok do 10 000 l/h, priključak 2 c, mogućnost automatskog ispiranja