Upravljačka glava Logix

Opis

Upravljačka glava LOGIX- koristi za kolone do 150 l zapremine, vrsi regeneracije masa, 9 faza ispirana, potpuno automatizovana, svi parametri se programiraju. Maksimalan ptotok 4800 l/h, priključak 1 c, sve vrednosti očitane na displeju