Upravljačka glava za kolone magnum

Opis

Upravljačka glava LOGIX MAGNUM- koristi za kolone većih zapremina , vrsi regeneracije masa, 9 faza ispirana, potpuno automatizovana, svi parametri se programiraju. Maksimalan ptotok 25000 l/h, priključak 2 c, sve vrednosti očitane na displeju.