Buster pumpa

Opis

Buster bumpa – pumpa za podizanje pritiska,priključak ¼ c i 3/8 c , trafo sa 230 v na 24 v DC, sa nosečem i prestosttima visokog i niskog pritiska