Clear kućište-10”

Opis

Clear kućište 10’’ – u kućište se mogu sipati različite mase za tretman vode, aktivni ugalj, masa za omekšavanje vode…. može se koristiti vise puta. Za protoke do 30 l/h