Filter px 20 mikrona 10”

Opis

Filter px 20 mikrona 10’’ – filter za mehaničku filtraciju vode, uklanja pesak, mulj i sve čestice veće od 20 mikrona. Za protok do 500 l/h.