Fine filter

Opis

Fine filter- kapsulirani, priklučak ¼ c, koristi se u post filtraciji.