UV-sterilizator 1/4

Opis

UV sterilizator – sterilizator 2GPD,priključak ¼ c , UV sijalica 8 w, napajanje trafo 230 v na 24 v, efikasno resave problem mikrobiološke ispravnosti vode.