CBC aktivni ugalj slim

Opis

CBC aktivni ugalj slim – aktivni ugalj slim, koristi se uglavnom za dehlorinaciju vode. Za kućišta sa protokom do 100 l/h.