Filter px 5 mikrona slim

Opis

Filter px 5 mikrona slim – filter za mehaničku filtraciju vode, uklanja pesak, mulj i sve čestice veće od 5 mikrona. Za protok do 800 l/h.