Kućište slim filtera za prečišćavanje vode

Opis

Kućište filtera slim – Kućište za vise vrsta filtera slim, priključak ¾  c, boja plava, bela .Protok  do 1800 l/h, material plastika.