Priprema vode za Autoperionice

Filteri za prečišćavanje vode
za samouslužne autoperionice

Samouslužne autoperionice, kao revolucionarno rešenje održavanja higijene naših automobila, spadaju u delatnost koja usko zavisi od visokog nivoa kvaliteta ulazne vode u sam sistem za pranje. Prečišćavanje vode za ovu delatnost je jedna od glavnih grana delovanja naše kompanije. Dobro isplanirana i kvalitetno izvedena priprema vode za auto perionice čini sistem dugovečnim i manje podložnim kvarovima.

Zitros Zrenjanin servisna služba
Priprema vode za samouslužne autoperionice - Zitros filteri za vodu

01

Prečišćavanje bunarske vode

Napajanje vodom sistema za perionice je najčešće rešeno kopanjem bunara određene dubine. Ovaj način povoljnog snadbevanja vodom nosi određene mane i poteškoće za rad sistema, te je neophodno detaljno pripremiti vodu, pre ulaska u sistem za pranje.  Burnaska voda pre svega mora da se očisti od mehaničkih nečistoća kao što su pesak, sitne plutajuće nečistoće itd, pa tek onda prelazimo na uklanjanje ostalih materija, a neke od njih mogu biti gvoždje, mangan, amonijak. 

01

Omekšavanje vode

Jedan od najbitnijih parametara za idealan rad sistema perionice je “meka” voda. Jonoizmenjivački filter za vodu postiže uklanjanje tvrdoće i time omekšana voda čini sistem perionice štedljivijim i produktivnijim.

Sapuni i deterdženti reaguju sa solima koje čine tvrdoću vode i talože ih gradeći nerastvorne sapune i tek kada ih sasvim istalože mogu početi svoju funkciju pranja. Zbog toga se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata.

 Dobro pripremljena voda čuva Vašu perionicu i čini je dugovečnijom. 

Priprema vode za samouslužne autoperionice

Reference

Zitros je ima snažnu spregu sa mnogim samouslužnim perionicama. Imamo ostvarenu saradnju sa preko 100 autoperionica, a ovo su samo neke od njih.