Autoperionice

Priprema vode
za samouslužne perionice

Samouslužne perionice, kao revolucionarno rešenje održavanja higijene naših automobila, spadaju u delatnost koja usko zavisi od visokog nivoa kvaliteta ulazne vode u sam sistem za pranje. Priprema vode za ovu delatnost je jedna od glavnih grana delovanja naše kompanije. Dobro isplanirana i kvalitetno izvedena priprema vode za auto perionice čini sistem dugovečnim i manje podložnim kvarovima.

Zitros Zrenjanin servisna služba
Priprema vode za samouslužne autoperionice

01

Obrada bunarske vode

Napajanje vodom sistema za perionice je najčešće rešeno kopanjem bunara odradjene dubine. Ovaj način povoljnog snadbevanja vodom nosi odredjene mane i poteškoće za rad sistema, te je neophodno detaljno pripremiti vodu, pre ulaska u sistem za pranje.  Burnaska voda pre svega mora da se očisti od mehaničkih nečistoća kao što su pesak, sitne plutajuće nečistoće itd, pa tek onda prelazimo na uklanjanje ostalih materija, a neke od njih mogu biti gvoždje, mangan, amonijak. 

01

Omekšavanje vode

Jedan od najbitnijih parametara za idealan rad sistema perionice je “meka” voda. Omekšana voda čini sistem perionice štedljivijim i produktivnijim.

Sapuni i deterdženti reaguju sa solima koje čine tvrdoću vode i talože ih gradeći nerastvorne sapune i tek kada ih sasvim istalože mogu početi svoju funkciju pranja. Zbog toga se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata. Dobro pripremljena voda čuva Vašu perionicu i čini ga dugovečnijim. 

Priprema vode za samouslužne autoperionice

Reference

Zitros je ima snažnu spregu sa mnogim samouslužnim perionicama. Imamo ostvarenu saradnju sa preko 100 autoperionica, a ovo su samo neke od njih.