SISTEMI ZA DEMI VODU

Demineralizacija vode

Naši sistemi za demineralizaciju vodu rade po principu reversne osmoze. Da bi osmonska membrana radila neometano, potrebno je pripremiti vodu pa tek onda primeniti reversnu osmozu, nakon toga dolazimo do poliranja vode, odnosno demineralizacije.

Pripremom vode uklanjamo mehaničke nečistoće i kalcijum karbonat (tvrdoću). Voda nakon reversne osmoze ima provodljivost od 20-50 mikrosimensa, poliranjem vode provodljivost spustamo od 0-1 mikrosimens.

Uz sistem se montira i konduktometar kojim se permanentno prati provodljivost vode. 

Sistem za demineralizaciju vode

PROCES DEMINERALIZACIJE VODE

Profesionalno omekšavanje vode

1. Omekšavanje vode – Uklanjanjem trvdoće pripremamo vodu za rasterećen rad sistema reversne osmeoze.

Sistem za demineralizaciju vode

2. Reversna osmoza – Potpuno prečišćavanje vode, sa minimalnim suvim ostatkom.

Sistem za demineralizaciju vode

3. Demineralizacija vode – Potpuno uklanjanje suvog ostatka.

Primena sistema

Upotreba demi vode je vrlo široka i koristi ze za razne proizvodne procese, a najčešća je u sledećim granama :

Medecinska primena: U laboratorijama se koristi za napajanje biohemijskih analizatora, vršenje raznih laboratorijskih analiza, napajanje uredjaja za dijalizu.

Prehrambena industrija: U destilerijama, za proizvodnju alkoholnih pića, pekarska industrija, mlekarska industrija.

Stomatološka primena: Za napajanje autoklav-a, stomatoloških stolica, kao i perilica za stelilizaciju.

Obrada metala: Za napajanje sistema za precizno sečenje metala pod visokim pritiskom, kao što su CNC mašine.