Kućni sistemi

Kućni sistemi za prečišćavanje vode

UNIK TS-100

Kućni sistemi za prečišćavanje vode su idealno rešenje za svako domaćinstvo, kako za piće, tako i za kuvanje i pripremu hrane. U Sledećih par rečenica ćemo Vam objasniti kako funkcioniše sistemi pogodni za kućne uslove prečišćavanja. 

Kućni sistem za prečišćavanje vode
Kućni sistem za prečišćavanje vode

Proces pročišćavanja vode

Sirova voda iz vodovodnih cevi ulazi u prvi filter, koji odstranjuje mehaničke nečistoće: pesak, mulj, rdju iz cevi i druge nečistoće, veće od 20 mic. Voda prelazi u drugi filter sa aktivnim ugljem koji apsorbuje hlor, hlorna jedinjenja i organska jedinjenja . Iz drugog filtera voda prelazi u treći filter, gde odstranjuje nečistoće veće od pet mic.

Posle trećeg filtera, voda dolazi u glavni filter (polupropusnu osmonsku membranu), gde se pod pritiskom, procesom obrnute osmoze voda oslobadja svih zaostalih nečistoća: teskih metala, trihalometana, pesticide, amonijaka, nitrita, virusa, bakterija, gljivica, parazita i drugih nečistoća većih od 0,0001-0,0005mic.

Tako očišćena voda dolazi u rezervoar (ekspanzioni sud) a Iz rezervoara u glavni ugljenopropilenski filter, koji poboljšava ukus vode.Na uredjaj se moze dodati i remineralizator koji u vodu dozira minerale: kalcijum,natrijum i magnezijum. Nečista voda ističe preko odvodne cevi u kanalizaciju.

Za dodatna pitanja u vezi sa ovim uredjajem slobodno nas kontaktirajte.

Za dodatna pitanja u vezi sa ovim uredjajem slobodno nas kontaktirajte.

Kućni sistem za prečišćavanje vode

Tehnički podaci

UNIK TS-100

Električno napajanje

Prvi filter

Drugi filter

Treći filter

Četvrti filter

Rezervoar

Kapacitet uredjaja

Težina 

220V/50 HZ

Sediment (20 mic)

Aktivni ugalj

Sediment (5 mic)

RO membrana

10 l

10l/h

10kg 

Kućni stoni (elektronski) sistemi

COWAY CHP

Coway CHP radi po principu reversne osmoze. Napojna voda prolazi kroz propilensko-ugljeni predfilter (ino-sense), zatim kroz reversno osmonsku membranu i post filter-mineralizator (neo-sense), nako čega se voda čuva u rezervoaru u kome se nalazi i keramički post filter. Reversna osmoza razdvaja napojnu vodu na permat (vodu oslobodjenu soli) i koncentrat (vodu zasićenu solima koja se baca u kanalizaciju.

Uredjaj poseduje osmonsku membranu novije generacije I ne trena mu buster pumpa jer je dovoljan pritisak vode od 1,5 bara da bi radio neometano. 

Kućni sistem za prečišćavanje vode

Uredjaj greje vodu do 96 c i hladi (kompresorski) na 4 c, takodje ima opciju korišćenaj sobne temperature vode. Za instalaciju uredjaja potreban je pruključak napojne vode, kanalizacioni i elktrični priključak.

Uredjaj CHP je izradjen od visoko kvalitetve plastike kompaktnog i elegantnog dizajna tako da se lako uklapa u ambijent svake kuhinje. Na displeju se nalazi pokazivač sa količinom i temperaturom prečišćene vode. Rezervoar je hermetički zatvoren čime je znatno povećana mikro biološka bezbednost.

Na uredjaju se sve operacije rade pomoću tastera osetljivih na dodir, koji su ispraćeni zvučnim i svetlosnim efektima, što u mnogome olakšava korišćenje a i izgleda potpuno inovativno. 

Kućni sistem za prečišćavanje vode
Kućni sistem za prečišćavanje vode

Tehnički podaci

COWAY CHP

Električno napajanje

Hladjenje

Pred-filter inosense

Post-filter neosense

RO membrana

Keramički filter

Zapremina rezervoara

Rezervoar hladne vode

Rezervoar tople vode

Kapacitet uredjaja

Temperatura hladne vode

Temperature tople vode

Težina 

220V/50 HZ

110 W

2,5”x8

2,5”x8

2,5×11

25gr

9L

DA

DA

10 l/h

4C

96C

18 kg