Prečišćena voda za bolje prinose: filteri za prečišćavanje vode za zalivanje

BLOG / Važnost upotrebe prečišćene vode u poljoprivredi​ Poljoprivreda je od suštinske važnosti za naše živote, a voda neizostavlni element u funkcionisanju svih grana poljoprivrede. S obzirom da se danas suočavamo sa sve većim izazovima kao što su klimatske promene, ograničeni resursi i sve veća zagađenja voda, postavlja se pitanje: kako na efikasan način obezbediti […]