BLOG /

Prečišćena voda za bolje prinose: filteri za prečišćavanje vode za zalivanje

Važnost upotrebe prečišćene vode u poljoprivredi​

Poljoprivreda je od suštinske važnosti za naše živote, a voda neizostavlni element u funkcionisanju svih grana poljoprivrede.

S obzirom da se danas suočavamo sa sve većim izazovima kao što su klimatske promene, ograničeni resursi i sve veća zagađenja voda, postavlja se pitanje: kako na efikasan način obezbediti vodu u poljoprivredi da bismo osigurali optimalne prinose?

Padavine su često neravnomerno raspoređene, ostavljajući poljoprivrednike suočene sa izazovom neadekvatnog snabdevanja vodom za zalivanje. Kako bi se prevazišao nedostatak kišnice i obezbedila dovoljna količina vode za biljke, racionalno rešenje leži okretanju resursima podzemnih voda. Međutim, podzemna voda često nije idealnog kvaliteta za zalivanje. Može da sadrži visok nivo minerala i soli koji mogu negativno uticati na rast biljaka i funkcionisanje sistema za navodnjavanje.

U okviru ovog bloga, istražićemo kako kvalitet vode utiče na sadnice, kao i kako podzemnu vodu približiti kvalitetu kišnice i pružiti primer mogućih rešenja za ovaj izazov.

voda za zalivanje

Koji su parametri kvaliteta vode ključni za zalivanje biljaka?

Parametri kvaliteta vode koji su važni za navodnjavanje zavise od više faktora, kao što su tip zemljišta, klimatski uslovi, biljke koje se gaje (više o kvalitetu vode za zalivanje bobičastog voća pročitajte OVDE). Međutim, postoje neki osnovni parametri koji se obično prate kako bi se osiguralo da voda bude prikladna za navodnjavanje.

Navodimo nekoliko ključnih parametara:​

  • pH vrednost: pH vrednost vode utiče na dostupnost hranljivih materija biljkama. Za većinu biljaka, pogodna pH vrednost je između 5,0 i 7,0. Voda sa ekstremno niskom ili ekstremno visokom pH vrednošću može ometati apsorpciju hranljivih materija.
  • Električna provodljivost (EC)-salinitet: izražava koncentraciju soli u vodi. Visoka vrednost elektroprovodljivosti može ukazivati na prisustvo soli u visokim koncentarcijama, što može biti štetno za biljke.  Postoje dve vrste problema koje prouzrokuje visok salinitet (1):  problemi povezani sa ukupnim salinitetom i oni koji proističu od visoke koncentracije soli natrijuma. Visoke koncentracije soli u zemljištu mogu dovesti do „fiziološkog“ stanja suše, kada iako se čini da u zemljištu ima dosta vlage, biljke venu jer korenje ne može da apsorbuje vodu. Različite biljke imaju različite tolerancije na sadržaj soli u vodi. Na primer, maksimalno dozvoljena vrednost elektroprovodljivosti EC vode za pasulj iznosi 0,7 dS/m, za krompir 1,1 dS/m, a za tikvice 2,1 dS/m (2).
  • Natrijum: Visok nivo natrijuma u vodi može prouzrokovati oštećenje korena biljaka. Natrijum konkuriše sa drugim esencijalnim jonima poput kalcijuma i kalijuma za apsorpciju kroz koren, što može dovesti do poremećaja minarala u biljkama.
  • Sadržaj suspendovanih čestica: Prisustvo čestica većih dimenzija, mulja ili suspendovanih materija u vodi može začepiti sisteme za navodnjavanje i oštetiti mlaznice sistema za zalivanje.
  • Tvrdoća vode: Visok nivo kalcijuma i magnezijuma koje tvrda voda sadrži se tokom vremena mogu taložiti u zemljištu.  Talozi mogu dovesti do pojava naslaga na površini zemljišta i na korenju biljaka, što može ometati adsorpciju vode i hranljivih materija.  
  • Zagađujuće materije: Praćenje nivoa zagađenja, sadržaja hemikalija i teških metala u vodi je od velike važnosti. Visok nivo kontaminacije može biti opasan za zdravlje ljudi i biljaka.
  • Mikrobiološka ispravnost: Prisustvo patogenih mikroorganizama, kao što su bakterije, virusi i protozoe mogu uzrokovati bolesti biljaka ili ljudi i stoga je bitno pratiti.

 

prečišćavanje vode za zalivanje

Koji su benefiti zalivanja biljaka prečišćenom vodom?

Poljoprivreda se oslanja na vodu i često se fokus stavlja na obezbeđivanje dovoljnih količina vode, a kvalitet vode se često zanemaruje. Zanemarivanje faktora kvaliteta može imati ozbiljne posledice po prinose i održivot. Neki od benefita zalivanja prečišćenom vodom su:

  1. Povećani prinosi: Korišćenje prečišćene vode može dovesti do značajnog povećanja prinosa useva. Prečišćena voda bez štetnih hemikalija i kontaminanata omogućava biljkama da bolje apsorbuju hranljive materije iz zemljišta.
  2. Bolji kvalitet zemljišta: Zalivanje prečišćenom vodom duže vreme ne dovodi do akumuliranja zahađujućih materija u zemljištu.  Gledano na duge staze, odustvo zagađujućih materija u zemljištu može dovesti do poboljšanja kvaliteta i plodnosti zemljišta.
  3. Smanjenje oboljenja biljaka: Prečišćavanje vode određenim procesima se iz vode uklanjaju patogeni i drugi miroorganizmi. Time se smanjuje potreba za upotrebom pesticida i drugim agresivnim hemijskim tretmanima.

Na koji način prečistiti vodu za zalivanje?

Postoje različite metode koje se mogu primeniti: deferizacija i demanganizacija, filtracija, membranska filtracijajonska izmena i su samo neki od alata koji se koriste za uklanjanje soli, natrijuma, gvožđa i mangana. Svaka metoda ima svoje prednosti i specifične primene, a izbor zavisi od hemijskog sastava vode i potreba sistema za navodnjavanje. 

Jedna od tehnoloških šema koja se može upotrebiti nakon uzorkovanja vode:

Sistem za uklanjanje suspendovanih čestica: ako je podzemna voda velike mutnoće ili sadrži čvrste čestice većih dimenzija, filteri za vodu sa filterskim ispunama različite granulacije.

Sitem za omekšavanje vode: u slučaju tvrde vode sa visokim sadržajem minerala, sistem za omekšavanje koristiće se u cilju smanjenja kalcijuma i magnezijuma.

Deferizacija i demanganizacija: Prvi korak deferizacije je oksidacija gvožđa. Gvožđe se često nalazi u rastvorenom stanju, čime oksidacijom pretvara u taloživi oblik koji se dalje može ukloniti filtracijom. Kao i gvožđe, mangan se često nalazi u rastvorenom obliku i nije vidljiv golim okom. Oksidacija oksidacionim sredstvima je prvi korak i odstranjivanju mangana. Nakon oksidacije, voda prolazi kroz filtere koji uklanjaju oksidovane čestice gvožđa i mangana. 

U slučajevima kada je salinitet vode povišen i gde se zahteva visok stepen prečišćenosti, kao glavni korak koristiće se reverzna osmoza.

Želite da saznate više o tome kako poboljšati kvalitet vode za zalivanje?