BLOG /

Prisustvo gvožđa i mangana u vodi – prečišćavanje vode

U ovom tekstu ćemo istražiti kakav je uticaj prisustva gvožđa i mangana u vodi koju konzumiramo i koje su najefikasniji filteri za vodu i metode za prečišćavanje vode koja sadrži ove elemente. Saznajte više o rizicima i estetskim promenama uzrokovanim ovim materijama, kao i o rešenjima za smanjenje njihovog prisustva u vašoj vodi.

Gvožđe u vodi

Gvožđe je metal koji se prirodno nalazi u zemljinoj kori. Može se naći i u vodovodskoj vodi, kao rezultat prečišćavanja vode sredstvima na bazi gvožđa ili usled korozije cevi prilikom distribucije vode. Visok sadržaj gvožđa u sirovoj vodi može se desiti i usled povišenog nivoa gvožđa u zemljinoj kori.

Iako je gvožđe esencijalno za ljudsko zdravlje, visoki nivoi u vodi mogu predstavljati problem i rizik po zdravlje. Kako bi se obezbedilo bezbedno vodosnabdevanje  i sprečio prekomeran dugotrajni unos u organizam, preporučene su granične vrednosti za gvožđe u vodi od strane zdravstvenih regulatornih tela, kao što je Svetska zdravstvena organizacija.

Prema našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, maksimalno dozvoljena koncentracija gvožđa u vodi za piće iznosi 0,3 mg/L.

gvožđe u vodi

Mangan u vodi

Mangan je hemijski element koji se u zemljinoj kori nalazi obično zajedno sa gvožđem. Iako je mangan bitan element za zdravlje ljudskog organizma, važno je održavati ravnotežu i konzumirati optimalne količine ovog elementa.

Mangan se prirodno pojavljuje u mnogim površinskim vodama, kao i u podzemnim – bunarskim vodama.  Dugotrajno izlaganje visokim nivoima mangana u vodi za piće može biti povezano sa određenim zdravstvenim rizicima (1).

Koncentracija mangana u vodi je po pravilu značajno manja od gvožđa. Prema EU preporukama, a i po našem Pravilniku, granična vrednost za mangan u vodi za piće iznosi 0,05 mg/L.  Ova smernica se zasniva na estetskom aspektu, odnosno sprečavanju promene ukusa, mirisa i boje vode, a ne na potencijalnom uticaju na zdravlje.

Negativne strane prisustva gvožđa i mangana u vodi

Voda koja sadrži previsoke koncentracije gvožđa može imati neprijatan ukus, miris i boju. Problemi sa ukusom i mirisom vode mogu biti prouzrokovani takozvanim gvožđevitim bakterijama, prouzrokujući i druge probleme kao što je crvena voda. Osim toga, gvožđe se može taložiti na površinama, kao što su cevi, sudopere i slavine, što može dovesti do oštećenja sistema kroz koje voda teče.

Bunarska voda koja sadrži rastvoreno gvožđe može da ostane čista dok se ispumpava, ali izlaganje vazduhu će prouzrokovati taloženje gvožđa usled oksidacije, sa posledicom neprijatne boje i mutnoće. Prisustvo gvožđevitih bakterija može dovesti do začepljenja bunarskog sita ili do razvoja bakterija u distributivnom sistemu. Ovaj problem je naročito izražen na mestima u vodovodnoj mreži gde se voda duže zadržava i ne
teče. Posledice su neprijatan miris vode i nastajanje crnog taloga gvožđesulfida (crni talog daje i mangan).

Pored estetskih problema, prisustvo gvožđa i mangana u vodi može imati i negativan uticaj na instalacije i uređaje. Naslage ovih minerala mogu se taložiti u cevima, dovodeći do začepljenja i smanjenja protoka vode. Takođe, može doći do oštećenja kućnih aparata, kao što su veš mašine, mašine za pranje sudova i bojleri. Naslage ovih materija stvaraju negativne efekte i u brojnim industrijskim procesima.

gvožđe i mangan u vodi

Prečišćavanje vode sa povećanim sadržajem gvožđa i mangana

Deferizacija je proces uklanjanja gvožđa iz vode kako bi se smanjili ili eliminisali problemi koji su uzrokovani visokim nivoima gvožđa. Demanganizacija je, kao što naziv kaže, proces uklanjanja mangana.

Postoje različite metode deferizacije i demanganizacije koje se mogu koristiti, a izbor metode zavisi od specifičnih uslova i karakteristika vode.

Izdvojićemo dve najuobičajnija procesa:

  1. Hemijska oksidacija: Hemijska oksidacija je metoda koja koristi hemikalije za oksidaciju gvožđa i pretvaranje u njegov oksidovani oblik. Oksidovano gvožđe se lakše može ukloniti iz vode. Za oksidaciju se obično koriste hemikalije poput kalijum permanganata, hlora ili kiseonika. Takođe, oksidaciona sredstva poput kalijum-permanganata ili hlora se dodaju u vodu kako bi se oksidovao rastvoren mangan. Oksidovane čestice mangana i gvožđa se zatim uklanjaju putem filtracije ili talože kao sediment.
  2. Filtracija vode je jedna od najčešćih metoda deferizacije odnosno demanganizacije. Specijalni filteri za vodu se koriste kako bi zadržali suspendovane čestice gvožđa odnosno mangana iz vode. Ovi filteri mogu biti napravljeni od različitih materijala, kao što su aktivni ugalj, keramika,određene smole ili filterski materijali (na primer pesak, kvarcni pesak), koji imaju sposobnost vezivanja gvožđa i mangana (2).

Profesionalni filteri za preciscavanje vode - Zitros filteri za vodu

Koji filteri za vodu su namenjeni demanganizaciji i deferizaciji?

Prisustvo gvožđa i mangana u vodi može imati ozbiljne posledice, a estetski problemi kao što je obojenost vode, taloženje i neprijatan miris mogu biti izuzetno neugodni. Redovno održavanje sistema za vodosnabdevanje i periodično testiranje kvaliteta sirove vode su takođe ključni kako bi se osiguralo dugoročno rešenje. Međutim, postoje različiti filteri za vodu čiji se rad zasniva na iznad opisanim metodama za smanjenje gvožđa i mangana iz sirove vode.

Rad filtera za prečišćavanje vode koja sadrži povećan sadržaj gvožđa se zasniva na oksidaciji odnosno prevođenju rastvorljivog oblika gvožđa u nerastvorljivi, kako bi došlo do njegovog taloženja i izdvajanja iz vode kroz filterski medijum. Najčešće se za oksidaciju dozira kalijum permanganat.

Filteri za vodu iz naše ponude nude efikasno rešenje za deferizaciju i demanganizaciju bunarske vode, kao i vodovodske vode. Kontaktirajte nas da vam pružimo sveobuhvatne informacije i savete kako biste mogli doneti odluku o izboru rešenja za precišćavanje vode koja sadrži neželjene materije, uključujući gvožđe i mangan.