BLOG /

Saznajte kako da živite duže i kolika je važnost vode za zdravlje

Teško je zamisliti, ali istina je da ljudska bića žive duže u 21. veku. U ovom modernom dobu, životni vek je povećan za nešto više od 30 godina. Postoji mnogo sekundarnih razloga zašto se ovo dešava, a prema rečima Dr. Jeffrey Griffiths sa Tuft University School of Medicine, mnogo
zasluga za duži životni vek se može pripisati konzumiranjem higijenski ispravne i kvalitetne vode za piće.

Mnogo puta smo čuli da je važnost vode za naše zdravlje velika, a ispod pogledajte spisak kako biste saznali koji su to zdravstveni efekti izazvani konzumiranjem ispravne vode za piće:

1.   Smanjuje umor preko dana

2.   Poboljšava pamćenje

3.   Hrani kožu

4.   Bitna je za varenje, apsorpciju i hemijske reakcije

5.   Pomaže uklanjanje otrova iz Vašeg tela

6.   Pomaže cirkulaciji

7.   Reguliše sistem hlađenja Vašeg tela

8.   Može sprečiti kamen u bubregu i infekciju mokraćnih kanala

9.   Poboljšava tonus mišića

10.  Pomaže “podmazivanju” zglobova

Kada znamo kolika je važnost unosa higijenski ispravne vode u organizam, u nastavku teksta daćemo Vam i kratak pregled kontaminanata u vodi koji mogu imati negativan uticaj na naše zdravlje.

Šta narušava kvalitet vode i posledično naše zdravlje?

Postoji mnogo različitih veštačkih i prirodnih zagađujućih materija
koje se povremeno mogu naći u javnom vodovodnom sistemu, a zdravstveno su
opasni.

Mikrobi, uključujući bakterije poput koliformnih, kao što su Esherichia
Coli, Cryptosporidium i Giardia lamblia mogu da izazovu probleme u stomaku,
glavobolju, probavne smetnje, ali i teške bolesti.

Radionuklidi kao alfa emiteri, beta i foton emiteri, u kombinaciji sa radijumom 226/228 i gasom
radonom mogu izazvati starenje kože, akne i rak.

Neorganske zagađujuće materije i isparljive organske materije kao što su arsen, benzen, stiren, fluorid, olovo, živa i bakar mogu da izazovu oštećenja kože, rak, probleme sa krvotokom, češće zubne karijese, krvarenja desni, kao i probeleme u trudnoći.

Dezinfekciona sredstva poput hlora, hloramina i hlor dioksida mogu da unište
vitamin E i raznovrsne masne kiseline koje pomažu Vašoj koži da bude lepa i
zdrava.

Javno komunalno preduzeće “Vodovod” može dodati u vodu ekstra sredstva
za dezinfekciju, posle obilnih kiša i poplava da bi uništio bakterije. Sporedni
produkti dezinfekcije vode su trihalometan (THM), hloroform (CHCl3), dihlor
metan (CHCl2Br), dibromhlor metan (CHClBr2) i bromoform (CHBr3), koji mogu
izazvati rak jetre ili bubrega, kao i probleme sa kožom, probavnim i nervnim
sistemom.

Kako bi se izbegle potencijalne negativne akutne i odožene posledice neispravne vode po naše zdravlje, postoje brojni procesi i filteri za prečišćevanje vode kojima se može izvesti korekcija sadržaja neke zagađujuće materije u vodi.

Kategorije

Najnoviji članci