BLOG /

Filtracija vode reverznom osmozom

Poslednjih godina sve širu primenu pronalaze sistemi i filteri za vodu koji rade na principu membranske filtracije. Primena membranske filtracije je sve zastupljenija i razvijenija od početka osamdesetih godina prošlog veka. U zavisnosti od tipa membrana i primenjenog pritiska, razlikuje se više vrsta membranskih tehnologija (mikrofiltracija, ultrafiltracija, nanofiltracija, reverzna osmoza).

Zadatak reverzne osmoze jeste uklanjanje najsitnijih nečistoća odnosno rastvorenih materija iz vode i propuštanje čiste vode kroz membranu.

Reverzna osmoza - na čemu se zasniva mehanizam procesa?

Radi boljeg razumevanja mehanizama prečišćavanja vode reverznom osmozom, objasnićemo i pojam osmoze. Osmoza je proces usled koga voda prirodno prolazi kroz polupropustljivu membranu iz rastvora manje koncentracije u rastvor veće koncentracije. Proces prelaska vode se dešava dok se ne izjednače pritisci sa obe strane membrane – do uspostavljenja osmotske ravnoteže.

Reč reverzna ukazuje nam da se dešava proces suprotan od prirodnog procesa osmoze. U praksi, pod dejstvom pritiska većeg od osmotskog, voda teče sa mesta veće koncentracije materije ka mestu niže koncentracije, pri čemu dolazi do separacije materija kroz membranu.

U membranskom sistemu, ulazna voda pod dejstvom povišenog pritiska  prolazi kroz poroznu membranu pri čemu se tok vode razdvaja na dve struje:

  • filtrat (permeat)– prečišćeni tok vode u kom se nalazi smanjena koncentracija rastvorenih materija
  • koncentrat (retentat)– deo vode u kome se koncentracija rastvorenih materija povećala
reverzna osmoza

Filteri za vodu sa reverznom osmozom - membrane i primenjeni pritisak

Membrana je tanak polupropustljivi materijal, koja omogućava izdvajanje materija iz rastvora vode. Kapacitet i efikasnost filtracije
zavisiće od veličine pora membrane i primenjenog pritiska. Reverznu osmozu pokreće pritisak od 7-70 bara, a pore membrana su veličine manje od 0,001 mikrometara. Veći porozitet dovešće do manjeg pada pritiska.

Reverzna osmoza se odvija preko membrane debljine 0,1 do 2 μm. Membrana tako male debljine nije fizički otporna na pritiske koji se primenjuju, tako da se membrana nalazi u sklopu sa nosačem. Nosač predstavlja takođe membranu, ali daleko veće debljine i mnogo većeg poroziteta.

Osobine filtera reverzne osmoze zavise od materijala od kojih je membrana sačinjena. U današnjoj praksi se za materijale membrane najviše koriste različiti sintetski polimeri, na primer poliamid. Za tankoslojne kompozitne membrane se često koristi kombinacija poliamida za membranu i polietersulfon za nosač. (1)

U zavisnosti od ulaznih karakteristika voda, kroz određeno vreme filteri za vodu-membrane postaju zasićene zagađujućim materijama iz vode. Redovno servisiranje podrazumeva i održavanje sistema i zamenu filterskih materijala.

filter za vodu

Koncipiranje sistema i filtera za vodu na principu reverzne osmoze

Tipično postrojenje RO se sastoji se od četiri glavne faze:

  • predtretman napojne vode
  • pumpanje pod visokim pritiskom
  • membranska separacija – u najvećem broju slučajeva spiralno uvijena membrana u kućištu
  • naknadni tretman filtrirane vode
 
Voda koja ulazi u sistem RO mora biti oslobođena od suspendovanih materija i sa što manjom tvrdoćom. U suprotnom, tvrda voda u uslovima visokog pritiska stvara naslage na membranama. Sistemi sa reverznom osmozom se izvode sa predtretmanom koji podrazumeva filtere za prečišćavanje vode na kojima se zadržavaju suspendovane i koloidne materije određenih dimenzija, kao i postupaka za omekšavanje vode.

Zbog boljeg iskorišćenja, često se sistemi sa reverznom osmozom izvode u dva ili tri stepena. Zavisno od toga šta se želi postići filtracijom, mogu se povezati dva stepena ili više stepeni, tako da koncentrat iz jednog stepena bude napojna voda narednog stepena.

Za delovanje reverzne osmoze nije potrebno zagrevanje vode niti korekcije vode dodavanjem hemikalija. Energija u procesu se obezbeđuje dovođenjem vode pod pritiskom (2).

Industrijski filter za prečišćavanje vode

Primena filtracije vode reverznom osmozom:

Proces reverzne osmoze ćemo primeniti kada želimo da dobijemo vodu najvišeg stepena prečišćenosti.

Reverzna osmoza će se koristi uglavnom za uklanjanje čestica mikrodimenzija, rastvorenih soli, organiskih jedinjenja i mikroorganizama.

Postupkom reverzne osmoze se mogu ukloniti soli, organske materije, oko 90-99% svih jona, kao i 99,9% virusa i bakterija.

kućni filter za vodu

Najčešća primena filtracije vode reverznom osmozom:

  • Priprema vode za piće – usled sve lošijeg kvaliteta sirove i vodovodske vode, a i sve strožije zakonske regulative vezane za kvalitet vode za piće, reverzna osmoza se široko primenjuje za prečišćavanje vode za piće.  Kućni filteri za prečišćavanje vode obezbeđuju prečišćavanje vodovodske vode svih zaostalih nečistoća koje mogu imati negativan uticaj na naše zdravlje usled svakodnevnog konzumiranja vode za piće i kuvanje.
  • Industrija – reverzna osmoza se koristi u pripremi vode kvaliteta za piće u industriji, a posebno u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, prehrambenoj, farmaceutskoj, elektroindustriji i svim granama industrija gde se zahteva voda oslobođena i kontaminanata najsitnijih dimenzija.
  • Bolnice, stomatološke ordinacije, laboratorije – filteri za vodu na principu reverzne osmoze se koriste za mnoge procese i sisteme koji zahtevaju u potpunosti prečišćenu, sterilnu, demineralizovanu vodu
  • Desalinizacija morske vode-početak razvoja sistema za prečišćavanje vode na principu reverzne osmoze se vezuje za desalinizaciju morskih i slanih voda. Sintetičke membrane omogućavaju veliku koncentraciju izdvojenih soli iz vode, pri čemu desalinizovana voda postaje upotrebljiva za razne namene (2).

Osim visoke efikasnosti i široke primenljivosti, reverzna osmoza predstavlja ekološki najprihvatljivije rešenje za prečišćavanje vode. Kako sam proces ne iziskuje dodavanja hemijskih reagenasa u znatnim količinama, posledično je i prisustvo nepoželjnih nusproizvoda minimalno.  Zbog svih prednosti, nesumnjivo je reverzna osmoza budućnost u pripremi vode do kvaliteta vode za piće i ostale specifične namene koje zahtevaju vodu visokog stepena čistoće.

Filteri za vodu iz naše ponude su koncipirani za prečišvanjanje vode do najstožijih zahteva koji se odnose na kvaliteta vode za različite svrhe. Za više informacije nas možete kontaktirati putem kontakt forme ili nazvati na 062 192 18 01.