BLOG /

Prečišćavanje vode za zalivanje bobičastog voća: prednosti i saveti

Da li ste znali da voda koja se koristi za zalivanje bobičastog voća može imati veliki uticaj na rast biljaka i kvalitet plodova? Kako biste postigli najbolje rezultate u gajenju ovog voća, važno je obratiti pažnju na kvalitet vode koju koristite za njegovo zalivanje.

U ovom blogu, istražićemo kako filteri za prečišćavanje vode kao delovi sistema za zalivanje mogu unaprediti Vašu proizvodnju i zaštititi bobičasto voće od potencijalno štetnih materija.

Kakav je uticaj vode na rast biljaka i kvalitet plodova?​

Kvalitet vode koja se koristi za zalivanje bobičastog voća može značajno uticati na kvalitet i rast biljaka, što na kraju utiče na kvalitet voća. Voda ima važnu ulogu u procesima apsorpcije hranljivih materija, hidrataciji i transportu hranljivih sastojaka iz korena do lišća i plodova. Da li ste znali da za proizvodnju borovnica , upravo voda niskog kvaliteta predstavlja najveći ograničavajući faktor (prema istraživanjima Blueberries consultiing). U nastavku saznajte na koji način voda nedovoljnog kvaliteta može imati negativan uticaj na kvalitet bobičastog voća.

Bobičasto voće, poput borovnica, malina, jagoda i ribizli, može biti posebno osetljivo na kvalitet vode zbog sledećih razloga:

  1. Kontaminanti koje voda sarži: Bobičasto voće se obično konzumira sirovo, stoga je važno da voda koja se koristi za zalivanje bude bezbedna, sa mikrobiološkog i toksikološkog aspekta. Voda kontaminirana hemikalijama, patogenima ili teškim metalima može ugroziti bezbednost i kvalitet voća.
  2. pH vrednost zemljišta: Većina bobičastog voća preferira blago kiselo zemljište (nisku pH vrednost). Kvalitet vode može značajno uticati na pH vrednost zemljišta. Voda sa visokom tvrdoćom ili alkalna voda može povećati pH vrednost zemljišta, što nije povoljno za ove voćne kulture. Povišeni pH može ometati apsorpciju hranljivih materija, uključujući gvožđe, što može uzrokovati žutenje lišća.
  3. Osetljivost na soli: Bobičasto voće često je osetljivo na visok nivo soli u vodi. Višak soli može ometati apsorpciju vode i hranljivih materija u biljkama. Oštećenje korena i smanjenje apsorpcije vode i hranljivih materija mogu dovesti do smanjenja prinosa (1).
  4. Mikroelementi: Bobičasto voće, kao što su borovnice, često ima specifične zahteve za mikroelementima kao što su gvožđe i mangan. Kvalitet vode može uticati na dostupnost ovih mikroelemenata za biljke. Na primer, visok pH zemljišta uzrokovan alkalnom vodom može smanjiti dostupnost gvožđa biljkama.

Provera kvaliteta bobičastog voća

Kako bi se garantovala bezbednost i kvalitet bobičastog voća, primenjuju se neke od sledećih analiza:

1. Ispitivanje hemijskih parametara (testiranje na prisustvo pesticida, herbicida, teških metala i ostalih mikrozagađujućih materija)

2. Analiza sastava nutrijenata: Provera nutritivne vrednosti, uključujući sadržaj vitamina, minerala i drugih hranljivih materija

3. Fizičke i senzorne analize: Provera veličine, zrelosti, ukusa, mirisa plodova, kao i eventualnih oštećenja

Kada je reč o kontroli i bezbednosti hrane, članice Evropske unije (EU) primenjuju zajedničke standarde i regulative kako bi osigurale visok nivo bezbednosti hrane na tržištu EU. To podrazumeva i kontrolu voća, uključujući bobičasto voće, pre nego što se stavi u promet.

Pre nego što se voće uveze na tržište EU, mora proći kroz kontrolu i testiranje na bezbednost hrane. Kontrola podrazumeva proveru prisustva pesticida, teških metala, mikrobioloških kontaminanata i drugih potencijalno štetnih supstanci. EU postavlja standarde za kvalitet bobičastog voća, uključujući izgled, veličinu, zrelost i ukus. Proizvodi koji ne ispunjavaju ove standarde mogu biti odbačeni ili označeni kao plodovi nižeg kvaliteta.

Zaštita kvaliteta bobičastog voća: provera kvaliteta vode za zalivanje
Uzorke vode za navodnjavanje treba testirati na najmanje (2): katjone (kalcijum, magnezijum, natrijum, kalijum), anjone (hloride, karbonate, bikarbonate, sulfate, nitrate), ukupne rastvorene čvrste materije ili elektroprovodljivot (EC), pH vrednost. Analiza koncentracije gvožđa (Fe) i mangana (Mn) takođe može biti korisna, posebno u slučaju korišćenja rezervi podzemnih voda, što je najčešći slučaj. 

Koji su načini za unapređenje kvaliteta vode za zalivanje bobičastog voća?​

Filtracija vode, omekšavanje vode i prečišćavanje vode reverznom osmozom su samo neki od načina za unapređenje kvaliteta vode za zalivanje. Redovno praćenje nivoa soli u vodi za navodnjavanje i zemljištu takođe je ključno kako bi se sprečila akumulacija soli i očuvao kvalitet bobičastog voća.

Svaka od pomenutih metoda za unapređenje kvaliteta vode za zalivanje se može prilagoditi i primeniti u zavisnosti od veličine Vaše plantaže, potrebnih kapaciteta i zahtevanog stepena prečišćavanja. Na primer, ako je elektoprovodnjivost iznad 2,5 dS/m i ako je sadržaj natrijuma povišen, reverzna osmoza se preporučuje kao osnova za rešavanje ovih ključnih problema. 

U nastavku navodimo nekoliko uspešno implementiranih primera filtera za prečišćavanje vode za zalivanje. Takođe, više o važnosti prečišćavanja vode u poljoprivredi saznajte čitajući sledeći tekst.

 

sitem za prečišćavanje vode za zalivanje

Primeri implementiranih rešenja:​

Za potrebe našeg klijenta NTD Project iz Đurđeva, primenili smo sledeću tehnološku šemu:deferizacija-omekšavanje-mehanička filtracija-reverzna osmoza. Deferizacija se primenjuje kao prvi korak u cilj uklanjanja gvožđa, koje može negativno uticati na opremu i izazvati zasićenje tla ovim metalom. Proces omekšavanja je faza prečišćavanja vode u kojoj se smanjuje tvrdoća vode. Mehanički filteri za vodu uklanjaju sve nečistoće dimenzija koje ne prolaze kroz pore filterske ispune, a finalno, procesom reverzne osmoze (750 l/h) se uklanjaju najsitnije nečistoće.  

Slično pomenutoj tehnološkoj šemi, za našeg klijenta Stojković Zvonka iz Knićanina, ulazna voda nije bila obogaćena gvožđem i primenjeni su procesi omekšavanja, filtracije i reverzne osmoze. Potrebe za količinom obrađene vode i stepenom prečišćavanja zadovoljio je RO sistem protoka 250 l/h, a na kraju sistema se nalazi dozator prihrane. 

Jedan od naših zadovoljnih klijenata je i proizvođač borovnica Sweet Blueberry.

Ako ste zainteresovani za saradnju sa nama, slobodno nas kontaktirajte.